Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego kamma-butik.pl oraz wykorzystywania plików cookies. Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego kamma-butik.pl jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Użytkowników sklepu internetowego.

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Kamila Seweryńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamma Kamila Seweryńska z siedzibą w Częstochowie (42-216), ul. Stroma 26/2, NIP: 9492239762

 

Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych w sklepie internetowym formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Użytkownik dokonujący zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na założenie konta w sklepie internetowym, Administrator będzie także uprawniony do przetwarzania stanu realizacji oraz historii zamówień złożonych przez Klienta.

 

W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu e-mail Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy użytkownika, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania.

 

Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

 

W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora podejmą działania windykacyjne.

 

Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

 

Administrator będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją transakcji zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Każdy Użytkownik ma prawo usunąć, zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w profilu Użytkownika dostępnym po zalogowaniu do konta w sklepie internetowym lub, w razie problemów, przesyłając dyspozycję do Administratora  e-mailem na adres: kontakt@kamma-butik.pl

 

Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

 

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

 

Podmiotem zbierającym dane jest Administrator.

 

Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@kamma-butik.pl

 

 Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki oraz ulepszenia działania sklepu internetowego.

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w sklepie internetowym, monitorowania ruchu Użytkowników w sklepie internetowym, opracowania statystyk korzystania z serwisu internetowego. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów w sklepie internetowym.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania sklepu internetowego przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 

Dane użytkownika będą udostępnione dla:
program do przetwarzania zamówień – druk listów przewozowych, wysyłka wiadomości potwierdzających nadanie paczki.
InPost
Kurier
Poczta Polska
Przelewy24